Bli supporter

Forslag til

"Tegn til tale spill"

Ide Karl Erik Indresæter

Ide: Karl Erik Indresæter Illustrasjoner Stine Bay-Christensen

Bli supporter ved å kjøpe "Tegnspråk-krig" snukort.

Eller skriv ut "Tegntiltalespillet" i A4 format for eget bruk. Dersom du tenker å bruke spillbrettet i A3 størrelse kan det være en fordel å sende fotofil til trykking hos en fotoforhandler og bestille plakat i størrelse 30cm ganger 40 cm. Det er lurt å laminere trykte spillbrettt.

Lykke til!

Det hadde vært hyggelig om noen kunne spandere til en kopp kaffe!

 

Tegnkarl, Karl Erik Indresæter

Enkeltpersonforetak org 913730410

Fredbos vei 59

1383 Asker

Kontonummer 15034942916

Telefonnummer 90971697

 

karlerikindreseter@hotmail.com

 

Beste hilsen Karl Erik Indresæter